Види діяльності біржи


 створення умов для проведення біржової торгівлі;
 організація аукціонів, торгів, конкурсів, тендерів по рухомому та нерухомому майну, товарах, продукції, інших товарно-матеріальних цінностях, у тому числі тих, які перебувають у державній власності, згідно українського законодавства;
 регулювання біржових операцій;
 регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі;
 надання членам і відвідувачам Біржі, іншим юридичним і фізичним особам організаційних, інформаційних, консультаційних і інших послуг;
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація біржових угод купівлі-продажу, міни (бартеру) рухомого і нерухомого майна: житлових (квартир, будинків, дач) і нежилих (будинків, споруд) приміщень, виробничих, допоміжних, складських і інших об'єктів, транспортних засобів, автомототранспортних, повітряних літальних апаратів, морських, річкових суден, залізничних вагонів, тепловозів, електровозів;
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація біржових угод купівлі-продажу, міни (бартеру) промислових, сільськогосподарських, продовольчих товарів, предметів споживання і виробництва, сировини і сировинних ресурсів, нафто -, газо -, паро -, електро - та інших енергоносіїв і ресурсів;
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація угод купівлі-продажу, міни (бартеру) будівельних об'єктів і об'єктів незавершеного будівництва (промислових і житлових будинків, споруд, мостів, шляхопроводів, газо - і нафтопроводів, доріг і ін.);
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація угод купівлі-продажу, міни (бартеру) товарно-сировинних ресурсів природного та штучного походження;
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація угод купівлі-продажу, міни (бартеру) товарів, робіт і послуг (в тому числі квитків, путівок в санаторії, в дома відпочинку, пансіонати, дитячі табори);
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація угод купівлі-продажу, міни нематеріальних активів, програмного забезпечення, майнових і немайнових прав;
 продаж майна, що знаходиться у державній власності, відчуження якого можливе з рішення органів приватизації;
 продаж на аукціоні об’єктів приватизації, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва;
 реалізація транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, з видачею реєстраційних документів згідно чинного законодавства;
 організація та проведення біржових торгів по ф’ючерсних, форвардних, опціонних (включаючи на ф’ючерси), свопових контрактах та інших видах стандартизованих та індивідуалізованих контрактів у відповідності з українським законодавством та внутрішніми документами Фондової біржі;
 здійснення клірингорозрахункової діяльності;
 збір, аналіз, обробка та поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку;
 проведення інвентаризації майна підприємств, установ, організацій, в тому числі державних;
 оцінка майна, майнових та немайнових прав, товарів, поданих на біржові торги, в тому числі державних підприємств, що підлягають приватизації;
 проведення інвентаризації і визначенні початкової вартості незавершеного будівництва і майна підприємств, установ, організацій, що ліквідуються;
 підготовка документів і матеріалів для приватизації державного майна з наступною реєстрацією угод на Біржі;
 редакційно-видавницька діяльність, підготовка і випуск методичних матеріалів;
 організація видання та розповсюдження журналів, бюлетенів, поширення аудіо та відео матеріалів;
 здійснення організації та проведення виставок, презентацій та інших заходів;
 проведення експертизи документів, майна, по угодам що підготовляються до укладення;
 проведення дооцінки, оцінки, в тому числі експертної, вартості рухомого і нерухомого майна, цілісних майнових комплексів;
 лізингові операції;
 некомерційні послуги в усіх формах господарської діяльності;
 участь в розробці і реалізації інноваційних проектів, організація бізнес-центрів;
 утворення у встановленому Законом України “Про третейські суди” порядку постійно діючого третейського суду та третейського суду для вирішення конкретних спорів;
 здійснення інших видів діяльності, не заборонених українським законодавством.