Земельний кодекс України

Новости
1. Земля є основним нацiональним багатством, що перебуває пiд особливою охороною держави.
2. Право власностi на землю гарантується.
Земельний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 25.10.2001 № 2768-III

Подробнее

Податковий кодекс України

Новости
Податковий кодекс України регулює вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, зокрема, визначає вичерпний перелiк податкiв та зборiв, що справляються в Українi, та порядок їх адмiнiстрування, платникiв податкiв та зборiв, їх права та обов'язки, компетенцiю контролюючих органiв, повноваження i обов'язки їх посадових осiб пiд час здiйснення податкового контролю, а також вiдповiдальнiсть за порушення податкового законодавства.
Податковий кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI

Подробнее

Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi

Новости
Цей Закон визначає правовi засади здiйснення оцiнки майна, майнових прав та професiйної оцiночної дiяльностi в Українi, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцiнки майна з метою захисту законних iнтересiв держави та iнших суб'єктiв правовiдносин у питаннях оцiнки майна, майнових прав та використання її результатiв.
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні Верховна Рада України; Закон від 12.07.2001 № 2658-III

Подробнее

Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом

Новости
Цей Закон встановлює умови та порядок вiдновлення платоспроможностi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторiв.
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Верховна Рада України; Закон від 14.05.1992 № 2343-XII

Подробнее

Порядок проведення цiльових аукцiонiв з продажу майна платника податкiв, яке перебуває у податковiй заставi

Новости
Цей Порядок розроблений вiдповiдно до статтi 95 роздiлу II Податкового кодексу України, Закону України "Про товарну бiржу", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2010 N 1244 "Деякi питання реалiзацiї статтi 95 Податкового кодексу України" та визначає порядок проведення цiльових аукцiонiв з продажу майна платника податкiв, яке перебуває у податковiй заставi.
Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває [...] ДПС України; Наказ, Порядок від 12.03.2011 № 138

Подробнее

Порядок вiдчуження об'єктiв державної власностi

Новости

Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)

Новости
Цей Закон встановлює правовий механiзм приватизацiї цiлiсних майнових комплексiв невеликих державних пiдприємств шляхом їх вiдчуження на користь одного покупця одним актом купiвлi-продажу.
Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) Верховна Рада України; Закон від 06.03.1992 № 2171-XII

Подробнее

Закон України "Про товарну бiржу"

Новости
Цей Закон визначає правовi умови створення та дiяльностi товарних бiрж на територiї України.
Про товарну біржу Верховна Рада України; Закон від 10.12.1991 № 1956-XII

Подробнее

Аукцйіонний комітет оголошує 16.07.2014р. проведення аукціону з продажу майна боржника-банкрута ФОП Севернюк Р.І.

Новости
ТОВ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» оголошує про проведення першого аукціону з продажу майна банкрута ФОП Севернюк Р.І., який призначено на 16 липня 2014 року:
Лот №4: Легкові автомобілі ФОП Севернюк Р.І. у загальній кількості 5 одиниць (згідно переліку). Місцезнаходження: м. Миколаїв, проспект Жовтневий, 57/1. Початкова вартість Лоту №4: 70029,00 (Сімдесят тисяч двадцять дев’ять гривень 00 коп.) грн. без ПДВ, без можливості зниження початкової вартості лоту на тому ж аукціоні.

Подробнее

Аукцйіонний комітет 16.07.2014р.оголошує проведення аукціону з продажу майна боржника-банкрута ФОП Севернюк Р.І.

Новости
ТОВ «Південноукраїнська універсальна біржа» (ТОВ «ПУБ»)
оголошує 16 липня 2014 року об 11-00 проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна банкрута ФОП Севернюк Р.І.

Майно, що виставляється для продажу на аукціоні:
Лот №5: Однокімнатна квартира №2 по вулиці Дружби народів, 18 в місті Южноукраїнську Миколаївської обл., що складається з однієї житлової кімнати, загальною площею 36,7 кв.м., в тому числі житловою площею 21,9 кв. м.

Початкова вартість Лоту №5: 93 291,00 (Дев’яносто три тисячі двісті дев’яносто одна грн. 00 коп.) без ПДВ.

Подробнее Комментарии (0)